ระบบจองคิวเข้ารับสินค้า

สำหรับการสร้าง Qr-Code เพื่อเข้ารับสินค้าที่โรงงาน เมื่อสร้างสำเร็จแล้วจะมีอายุใช้งานได้เพียง 2 วัน(วันนี้และพรุ่งนี้)
หากต้องการแก้ไขข้อมูลการเข้ารับสินค้า ให้ทำการยกเลิกและสร้างใหม่

กลับสู่หน้าแรก »

วิธีสร้างข้อมูลเข้ารับสินค้า

กดที่เมนู Application เลือก เตรียมเข้ารับสินค้า
เลือก รหัสผู้รับเหมาที่ต้องการใช้ (หากมีหลายรหัส)
กดปุ่ม แสดงข้อมูล
ถ้าพบข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลจะแสดงในตารางด้านล่าง
ทำเครื่องหมายถูกหน้าใบสั่งจ่ายที่ต้องการรับสินค้า
กดปุ่ม ยืนยันใบสั่งจ่ายที่เลือก ด้านบนตาราง
ทะเบียนรถหัว ให้ใส่ตามรูปแบบ ตัวหนังสือ2ตัว เว้นวรรค ตัวเลข
ใส่ข้อมูลครั้งแรกให้ครบถ้วน ครั้งต่อไปใส่แค่ทะเบียนรถหัว ระบบจะดึงข้อมูลอื่นๆ ขึ้นมาให้

วิธีการยกเลิก

กดที่เมนู ยกเลิกคิวรับสินค้า
ใส่หมายเลข Booking ลงไปในช่อง BookingNo.
กดปุ่ม ค้นหา
ถ้าพบข้อมูลการจองคิว ข้อมูลจะแสดงในตารางด้านล่าง
ทำเครื่องหมายถูกหน้าหมายเลข Booking ที่ต้องการยกเลิก
กดปุ่ม ยกเลิกBooking ด้านล่างตาราง

การเรียกดูข้อมูลที่จองคิวรับสินค้าไว้

กดที่เมนู ค้นหาคิว
เลือก รหัสผู้รับเหมาที่ต้องการใช้ (หากมีหลายรหัส)
กดปุ่ม แสดงข้อมูล
ถ้าพบข้อการจองคิว ข้อมูลจะแสดงในตารางด้านล่าง
สามารถกด Bookinid เพื่อแสดงรายละเอียด Qr-code การจองคิว
ช่อง "สถานะใบสั่งจ่าย" หากเป็น ยกเลิก จะไม่สามารถใช้รับสินค้าได้ ต้องทำการจองคิวใหม่

TPI »